|

Infografika: Rodzaje inteligencji według Howarda Gardnera

Inteligencja według Howarda Gardnera to dość złożony proces. Znałem jego teorię od dawna, jednak dopiero teraz miałem możliwość przyjrzeć się jej lepiej. Wg. Howarda Gardnera istnieje aż 8 rodzajów inteligencji, każdy z tych typów charakteryzuje się innym stylem zdobywania wiedzy. Warto tutaj dodać, że każdy z nas może mieć rozwinięte kilka rodzajów inteligencji.

Inteligencja przyrodnicza – to umiejętność głębszego postrzegania i rozumienia praw natury. Osoby z silnie rozwiniętą inteligencji. przyrodniczą czują się dobrze w naukach biologicznych, są przyrodnikami i czują silną więź z przyrodą.

Inteligencja językowa – dla osób z silnie rozwiniętą inteligencji. językową rzeczy związane z umiejętnością czytania, pisania i porozumiewania się za pomocą słów nie stanowi żadnego problemu. Przeważnie są to lingwiści, poligloci, mówcy czy pisarze.

Inteligencja logiczna / matematyczna – osoby posiadające ten rodzaj inteligencji jak ryby w wodzie czują się w obecności cyfr, algorytmów, schematów czy wzorów. To naukowcy, chemicy, inżynierowie, specjaliści od spraw procesów itd.

Inteligencja wizualno-przestrzenna – to umiejętność nieprzeciętnego malowania, rysowania, znajomość fotografii czy rzeźbienia. Jest to także inteligencja pozwalająca na bardzo dobrą orientację w przestrzeni. Osoby z wysoce rozwiniętą inteligencją wizualno-przestrzenna czują się dobrze jako artyści, geodeci czy nawigatorzy.

Inteligencja ruchowa – to dzięki niej bez trudu jesteśmy w stanie opanować zdolności manualne czy sportowe. Z własnego doświadczenia wiem, że idealnie wyrabia się ją używając gałek na padach do konsol Osoby posiadające wysoce rozwiniętą inteligencję ruchową to znakomici tancerze, sportowcy i rzemieślnicy.

Inteligencja refleksyjna – to umiejętność dzięki, której jesteśmy bardziej empatyczni i świadomi własnych uczyć, zdolność planowania własnego życia oraz wyciągania dobrych wniosków ze zdobytych doświadczeń.

Inteligencja społeczna – osoby z wysoce rozwiniętą inteligencją społeczną świetnie odnajdują się wśród obcych im osób. Lubią przebywać w tłumie oraz pracować w zespole. Większość z tych osób może rozwijać się jako nauczyciele, sprzedawcy, mentorzy i liderzy.

Inteligencja muzyczna – to umiejętność dająca nam zdolności nieprzeciętnego śpiewu, słuchu, gry na instrumentach oraz łatwość w komponowaniu melodii. Idealna dla muzyków, producentów i multiinstrumentalistów.

Infografika: Rodzaje inteligencji według Howarda Gardnera

Napisz w komentarzach, która z tych inteligencji jest Ci najbliższa oraz jakie znasz sposoby jej rozwijania. Pamiętaj, że twoja wiedza może być inspiracją dla innych.


Kiedy boimy się po raz pierwszy

Kiedy boimy się do kogoś podejść, zamienić z nim kilka zdań, kiedy mamy przekonanie, że rozmawianie z nieznany człowiekiem jest głupie. Wystarczy zrobić pierwszy krok, zamienić jedno zdanie, aby przekonać się, że nie jest to prawda. Kiedy boimy się odezwać w nieswoim języku, powiedzieć choć jedno zdanie, kiedy mamy przekonanie, że nie jesteśmy w tym […]

Dlaczego nawyki kształtują nasze życie

Gdyby kształtowanie nawyków należało do prostych czynności, każdy z nas bez większych problemów byłby w stanie modyfikować i wyrabiać w sobie te nawyki, na których mu najbardziej zależy. Potrzeba porannego wstawania dla sporego grona śpiochów przestałaby być problemem, w końcu wiedzieliby, że położenie się wcześniej spać ułatwiałoby im wstawanie. Wiele osób skończyłoby także z nieregularnym i […]

Technika pomodoro

Technika pomodoro to jedna z popularniejszych, znana na całym świecie technika zarządzania czasem. Technika pomodoro została wymyślona przez Francesco Cirillo w latach 80 ubiegłego wieku. Nazwa techniki powstała dzięki kuchennemu zegarkowi, którego Francesco używał podczas pracy do zarządzania swoim czasem. Można przypuszczać, że czasomierz miał na swojej skali jedynie 25 minut, co w efekcie doprowadziło […]